Made By Hand

כששירי אבישר הגיעה עם הרעיון של אתר e-commerce מוצרי מלאכת יד היא כבר הכירה את השוק, את המתחרים והיה לה כבר חזון ואפילו שם לעסק – made by hand .

תהליך הקמת האתר היה לא ברור ובחנו הרבה אתרים דומים בעולם וגם אחד או שניים בארץ עד שאפיינו את האתר ומיד לאחר מכן הקמנו אותו והשקנו אותו.

בהמשך גם הקמנו את דף הפייסבוק העסקי שיחד עם האתר והחנות/סדנא בגבעתיים פועלים יחדיו לשיווק המוצרים והסדנאות ששירי מפעילה.

האתר גדל והתפתח והיום מבוצעות באמצעותו מכירות רבות כל יום.

דף הפייסבוק משמש כאמצעי קשר זמין בין צוות made by hand ללקוחות.