WizeLink

Wizelink היא חברת טכנולוגיה שהמוצר שלה EZGuard מיועד לתחום של אבטחה ושמירה.

הפעילות שלנו עם החברה התחילה בעקבות צורך באתר אינטרנט עבור השוק הבינלאומי ועבור השוק המקומי.

בגלל אופי המוצר והקהל, אתרי האינטרנט הם בעיקר כרטיסי ביקור למוצר של החברה וליכולות שלו.

בהמשך נוצר קשר טוב ואנשי פיתוח שלנו מסייעים היום בפיתוח, בשיפור ובעיצוב הגרסה החדשה של המוצר EZGuard.