הם לא הניחו את הפרויקט עד שקיבלנו ציון טוב מאוד מגוגל

רוצה לשתף אתכם בתהליך הקמת האתר שלנו - אורי והצוות ליוו אותנו ברציפות - החל מאפיון מקצועי של האתר, מיקוד שלנו כלפי מה נדרש ומה רצוי, דרך הטכנולוגיות הרצויות בהקמה ועיצוב לוגו מודרני ועדכני. הם היו גמישים לקבל בקשות לשינויים (ואורי גילה סבלנות נדירה...) גם על "התחרטויות" שלנו - על דברים שהסבירו לנו מראש ואח"כ ביקשנו אחרת... הם לא הניחו את הפרויקט, עד שקיבלנו ציון טוב מאוד מגוגל ויש לנו אתר מצוין! עוד הזדמנות להגיד תודה.

אלי יהב

אס.אי.7.די בע"מ

Zotaro זוטארו
2018-11-18T18:08:04+02:00

אלי יהב

אס.אי.7.די בע"מ

רוצה לשתף אתכם בתהליך הקמת האתר שלנו - אורי והצוות ליוו אותנו ברציפות - החל מאפיון מקצועי של האתר, מיקוד שלנו כלפי מה נדרש ומה רצוי, דרך הטכנולוגיות הרצויות בהקמה ועיצוב לוגו מודרני ועדכני. הם היו גמישים לקבל בקשות לשינויים (ואורי גילה סבלנות נדירה...) גם על "התחרטויות" שלנו - על דברים שהסבירו לנו מראש ואח"כ ביקשנו אחרת... הם לא הניחו את הפרויקט, עד שקיבלנו ציון טוב מאוד מגוגל ויש לנו אתר מצוין! עוד הזדמנות להגיד תודה.